งานกิจการสภาเทศบาลตำบลกำพวน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 ส.ค. 2564
2 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 ส.ค. 2564
3 ประกาศให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ส.ค. 2564
4 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 มิ.ย. 2564
5 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 มิ.ย. 2564
6 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 มิ.ย. 2564
7 ประกาศให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 พ.ค. 2564
8 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 ม.ค. 2564
9 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 พ.ย. 2563
10 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2