ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ม.ค. 2565
2 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ธ.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 พ.ย. 2564
4 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ก.ย. 2564
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 4 เขากล้วย บ้านภูเขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 ก.ย. 2564
7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 4 ตลาดเพิ่มทรัพย์บ้านภูเขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
07 ก.ย. 2564
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 ซอยหาดประพาสบ้านเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
07 ก.ย. 2564
9 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย ดาวน์โหลดเอกสาร
156
07 ก.ย. 2564
10 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 3 ซอยหาดทรายขาว บ้านกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
07 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15