งานกิจการสภาเทศบาลตำบลกำพวน
เรื่อง : การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลกำพวน ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน (ตึกเขียว)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 111 คน