งานกิจการสภาเทศบาลตำบลกำพวน
เรื่อง : การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลกำพวน ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน


SLOT ONLINE
SLOT
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน