งานกิจการสภาเทศบาลตำบลกำพวน
เรื่อง : การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลกำพวน ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน