กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กำพวน
เรื่อง : แบบฟอร์มการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
  รายละเอียด :

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม หรือประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน