กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กำพวน
เรื่อง : อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
  รายละเอียด :

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน จัดกิจกรรม ประชุม ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ชุมชน องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กำพวน ประจำปี 2564" ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 162 คน