ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
16 ต.ค. 2560
82 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
16 ต.ค. 2560
83 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
11 ต.ค. 2560
84 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
05 ก.ย. 2560
85 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซ.เพชรเกษมเก่า หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
18 ส.ค. 2560
86 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.เพชรเกษมเก่า หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
15 ส.ค. 2560
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
266
18 ก.ค. 2560
88 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยเพชรเกษม 2 และซอยภูเขาทอง หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
30 มิ.ย. 2560
89 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซ.เพชรเกษม 2 หมู่ 2 และ ซ.ภูเขาทอง หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
28 มิ.ย. 2560
90 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.เพชรเกษม 2 หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17