ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยเพชรเกษม 2 และซอยภูเขาทอง หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 มิ.ย. 2560
72 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซ.เพชรเกษม 2 หมู่ 2 และ ซ.ภูเขาทอง หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
28 มิ.ย. 2560
73 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.เพชรเกษม 2 หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
26 มิ.ย. 2560
74 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.ภูเขาทอง หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
26 มิ.ย. 2560
75 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 และนมปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
15 พ.ค. 2560
76 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3,4 และ 5 จำนวน 3 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
31 ม.ค. 2560
77 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ี ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
13 ม.ค. 2560
78 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
13 ม.ค. 2560
79 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
13 ม.ค. 2560
80 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15