ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศการขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ โดยวิธีทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
317
14 ส.ค. 2562
62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
15 ก.ค. 2562
63 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
290
01 พ.ย. 2561
64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
31 ต.ค. 2561
65 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ต.ค. 2561
66 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
11 เม.ย. 2561
67 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยเพชรเกษมเก่า หมู่ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ตำบลกำพวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
04 เม.ย. 2561
68 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.เพชรเกษมเก่า หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
30 มี.ค. 2561
69 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ หมู่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
15 มี.ค. 2561
70 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
245
08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17