ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.เพชรเกษมเก่า หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 มี.ค. 2561
52 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ หมู่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
15 มี.ค. 2561
53 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
190
08 มี.ค. 2561
54 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
02 มี.ค. 2561
55 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซ.เพชรเกษมเก่า หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
20 ก.พ. 2561
56 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษมเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
20 ก.พ. 2561
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 ม.ค. 2561
58 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 ม.ค. 2561
59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๓-๐๐๔ สายบ้านกำพวน - หาดทรายขาว หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลกำพวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
29 ธ.ค. 2560
60 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๓-๐๐๔ สายบ้านกำพวน - หาดทรายขาว หมู่ที่ ๓,๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15