ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
10 ต.ค. 2562
42 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
08 ต.ค. 2562
43 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
04 ต.ค. 2562
44 ประกาศการขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ โดยวิธีทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
257
14 ส.ค. 2562
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
15 ก.ค. 2562
46 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
01 พ.ย. 2561
47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
31 ต.ค. 2561
48 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 ต.ค. 2561
49 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
11 เม.ย. 2561
50 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยเพชรเกษมเก่า หมู่ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ตำบลกำพวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15