ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยโรงสี แยก 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 ม.ค. 2565
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ม.ค. 2565
13 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 ม.ค. 2565
14 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ม.ค. 2565
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ม.ค. 2565
16 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
21 ธ.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ธ.ค. 2564
18 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 พ.ย. 2564
19 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ต.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปรหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 ซอวหาดประพาสบ้านเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17