ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.เอนกประสงค์ หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
02 ก.ค. 2556
142 สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
02 ก.ค. 2556
143 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
512
21 มิ.ย. 2556
144 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 พ.ค. 2556
145 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
587
19 มี.ค. 2556
146 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
484
01 มี.ค. 2556
147 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
537
11 ก.พ. 2556
148 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
601
22 มิ.ย. 2555
149 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
545
22 มิ.ย. 2555
150 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเดินท่อประปาหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
519
22 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17