ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
438
08 ส.ค. 2556
122 สอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานสลิง หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
02 ก.ค. 2556
123 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลูกนาค หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
02 ก.ค. 2556
124 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.เอนกประสงค์ หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
02 ก.ค. 2556
125 สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
02 ก.ค. 2556
126 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
453
21 มิ.ย. 2556
127 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
03 พ.ค. 2556
128 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
19 มี.ค. 2556
129 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
425
01 มี.ค. 2556
130 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
482
11 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15