ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา-เขากล้วย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
03 ธ.ค. 2557
112 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
03 ต.ค. 2557
113 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
03 ต.ค. 2557
114 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
368
28 ก.ค. 2557
115 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
02 มิ.ย. 2557
116 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ชุด พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
11 มี.ค. 2557
117 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
376
26 พ.ย. 2556
118 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
01 ต.ค. 2556
119 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
464
17 ก.ย. 2556
120 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อท่อประปา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
09 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15