ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการต่อเติมอาคาร คสล.(ศูนย์จริยธรรม) หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
03 ส.ค. 2558
102 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.(ศูนย์จริยธรรม) หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
03 ส.ค. 2558
103 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับ ศดม.อัตเตาฟีกีย๊ะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
27 ก.ค. 2558
104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
249
29 พ.ค. 2558
105 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
18 พ.ค. 2558
106 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลกำพวน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
14 พ.ค. 2558
107 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 2 สายเพชรเกษมเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
266
01 เม.ย. 2558
108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
280
09 ม.ค. 2558
109 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา-เขากล้วย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
22 ธ.ค. 2557
110 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา-เขากล้วย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
18 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15