ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
02 ต.ค. 2558
92 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
02 ต.ค. 2558
93 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ต.ค. 2558
94 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
19 ส.ค. 2558
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
246
19 ส.ค. 2558
96 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
247
19 ส.ค. 2558
97 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยท่ากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
03 ส.ค. 2558
98 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร คสล.(ศูนย์จริยธรรม) หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
03 ส.ค. 2558
99 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. (ศูนย์จริยธรรม) หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
03 ส.ค. 2558
100 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายถนน คสล.หมู่ 4 ซอยท่ากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
03 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15