ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 เม.ย. 2565
2 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 เม.ย. 2565
3 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 มี.ค. 2565
4 ประกาศ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ถนนสายเพชรเกษม-หาดทรายขาว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 มี.ค. 2565
5 ประกาศ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทับเหนือ หมู่ที่ 2(หาดประพาส) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 มี.ค. 2565
6 ประกาศ แผนการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
14 มี.ค. 2565
7 ประกาศ แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
14 มี.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีดเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยโรงสีแยก 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ก.พ. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีดเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยสันติแยก 1 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ก.พ. 2565
10 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17