ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 มี.ค. 2564
52 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
04 มี.ค. 2564
53 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลกำพวนที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
19 ก.พ. 2564
54 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 ก.พ. 2564
55 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ก.พ. 2564
56 ประกาศกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนและนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
15 ก.พ. 2564
57 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน (ผ.ถ.๑/๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
04 ก.พ. 2564
58 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน (ส.ถ.๑/๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 ก.พ. 2564
59 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
02 ก.พ. 2564
60 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19