ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 ก.ค. 2560
142 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
217
07 ก.ค. 2560
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
26 มิ.ย. 2560
144 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
217
01 มิ.ย. 2560
145 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
30 พ.ค. 2560
146 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ของเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
198
29 พ.ค. 2560
147 ประกาศเทศฐาลตำบลกำพวน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทสบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
197
30 เม.ย. 2560
148 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกำพวน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 มี.ค. 2560
149 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
30 มี.ค. 2560
150 แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
06 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19