ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
17 ก.พ. 2563
102 ประกาศการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
07 ม.ค. 2563
103 ประกาศการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
27 ก.ย. 2562
104 ประกาศผลสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
294
12 ก.ย. 2562
105 ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 ก.ย. 2562
106 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
06 ก.ย. 2562
107 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
347
16 ส.ค. 2562
108 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 ส.ค. 2562
109 ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
13 มิ.ย. 2562
110 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
13 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19