ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
233
23 เม.ย. 2563
92 ประกาศการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
22 เม.ย. 2563
93 ประกาศการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
16 เม.ย. 2563
94 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 เม.ย. 2563
95 ประกาศ เรื่อง เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
30 มี.ค. 2563
96 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 มี.ค. 2563
97 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
24 มี.ค. 2563
98 ประกาศการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 มี.ค. 2563
99 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
04 มี.ค. 2563
100 ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งและตรวจสอบแนวเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
192
21 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19