ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 เม.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ้นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 มี.ค. 2565
3 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 มี.ค. 2565
4 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.พ. 2565
5 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 ม.ค. 2565
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 ม.ค. 2565
8 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
21 ม.ค. 2565
9 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
05 ม.ค. 2565
10 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20