ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา-เขากล้วย หมู่ที่ ๔
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา-เขากล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลกำพวน   ระยะทาง  ๖๔๔  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน