ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 345 คน