ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน