ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกำพวน
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง   ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกำพวน  จำนวน 4 ศูนย์   ซึ่งแยกตารมศูนย์ดังนี้

1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ฯอัตเตาฟีกีย๊ะห์      จำนวน   99  รายการ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ                           จำนวน  148 รายการ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ                    จำนวน  95 รายการ

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลบะฮ์รี (ท่ากลาง)           จำนวน  17  รายการ

รายละเอียดตามประกาศฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 429 คน