ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลกำพวน มีความประสงค์จะดำเนินการ จะประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน เครื่้องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 92 แรงม้า จำนวน 1 คัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 526 คน