ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน