กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายละเอียด :
    

 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่เป็นผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดำเนินการเข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำพวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/5kochf หรือ แสกน QR Code


Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564    อ่าน 152 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**