กิจกรรม : กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562รายละเอียด :
    

 26 มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลกำพวน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุขสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน และประชาชนจิตอาสาตำบลกำพวน ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 
โดยการจัดกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าตลาดมัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ ไปจนถึง ตลาดทรัพย์เพิ่มพูน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จำนวน 200 คน
**ร่วมมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด**
^^ขอบคุณ พ.ต.อ.นพดล หนูชัยยา สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ ที่ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่อง "สถานการณ์และปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างไร??
^^ขอบคุณ อาจารย์อุเทน น้อยแผลง อาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสุขสำราญ ที่ร่วมให้ความรู้และให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด...
^^ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด...
^^ขอบคุณคณะกรรมการมัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ที่ได้มีส่วนร่วมและอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก...
#ที่สำคัญ ขอขอบคุณทุกๆ คน ทุกๆ ภาคส่วน ผู้ปกครองทุกๆ ท่าน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562^^
#สังคมจะปลอดภัย ชุมชนอบอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน...
มาร่วมกันปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด
**ชุมชนเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด**


Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562    อ่าน 405 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**