กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย และความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบ
รายละเอียด :
    

เทศบาลตำบลกำพวน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย และความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลกำพวน เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 60 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างความปลอดภัยลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการเป็นวิทยากร ฝึกอบรม ให้ความรู้ และเป็นการทบทวนทักษะด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย งานด้านสาธารณภัยของ ทต.กำพวน


Slot Deposit Pulsa
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560    อ่าน 342 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**